Aelod o’r tîm: Bilingual Welsh/English

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.

Rydyn ni wastad yn edrych am yr pobl cywir i ymuno a ni yma yn Bragdy a Chegin! Ac yn croesawi ffurfleni gais trwy'r flwyddyn, felly gall fod lan i 3 mis cyn dosbarth recriwtio neu rydych chi'n clywed yn ôl gennym ni, yn dibynnu ar anghenion y busnes. Bydd pob ffurflen gais yn cael ei prosesi yn Saesneg.

Yma yn Bragdy a Chegin, rydym yn edrych am pobl hwyl ac onest, sy’n CARU CWRW a llawn brwdfrydedd i edrch ar ôl ein cwsmeriaid. Mae’n bwysig i ni fod ein tîm yn hapus, gan fod pobl hapus yn gallu neud pethau anhygoel.

Fel aelod o’r tîm Bragdy a Chegin byddwch chi’n gyfrifol am yr dyletswyddau canlynol

Sicrhau bod ein cwrw yn cael ei gwasanaethu i safonau cask marque. 

Cyflwyno gwasanaeth unigryw a phersonol i bob cwsmer.

Meddu helaeth o gwybodaeth o'n holl gynhyrchion.

Fod yn hyderus a helpu adrannau eraill pan fo angen.

Buddion

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, llwybrau gyrfa clir, cyrsiau hyfforddi meistrolaeth, a blwch llawn buddion yn cynnwys gostyngiadau ar docynnau sinema, bwytai, aelodaeth campfa, gofal iechyd, a hefyd i fod yn rhan o ddiwylliant hwyliog a chynhwysol.

Rydyn ni'n llogi pobl sydd eisiau tyfu, dysgu a datblygu ac anelu at feistroli popeth maen nhw'n ei wneud. Rydyn ni wastad yn anelu i godi ein gêm a rhagori ein gorau personol, rydym yn edrych am bobl tebyg sy’n meddwl fel hyn i ymuno a’r tîm. Os yw hyn yn swnio'n dda i chi, a chi eisiau sialens yna cysylltwch nawr!

Ymgeisio Nawr.

*****************

We are always looking for the right people to join our team here at Brewhouse & Kitchen! And welcome CVs all year round, therefore it can be upto 3 months before a recuritment class or you hear back from us depending on the needs of the business.  Please note all CVs and Applications are processed in English.

At Brewhouse and Kitchen, we work with fun and honest people, who LOVE BEER and relish the opportunity to look after our guests. It is important to us that our teams are happy, as happy people do legendary things.

As a Team Member at Brewhouse and Kitchen you will be responsible for the following

  • Ensuring our beer is served to cask marque standards
  • Delivering a personalised and individual service to each guest
  • Having impeccable knowledge of all our products
  • Getting stuck in and helping out other departments when necessary

Benefits

We offer competitive salaries, transparent career paths, mastery training courses, a box full of perks including discounts on cinema tickets, restaurants, gym memberships, healthcare, and also to be part of a fun and inclusive culture.

We hire people who want to grow, learn and develop and aim to master everything they do. We always aim to raise our game and beat our personal best, we look for like-minded people to join our team. If this sounds good to you, and you fancy a challenge then get in touch!


Similar searches: Pubs and Bars, Cardiff